Kuldebro er et område med dårlig isolering

Kamera der kan "se" ind i hulrum

Scoope

Scoope

Byggesagkyndig

Vi er certificeret til at udarbejde tilstandsrapporter under huseftersynsordningen og har den byggetekniske og teoretiske baggrund der skal til for at være byggesagkyndig - så vi kan lave energimærkning, tilstandsrapporter samt energiberegninger til besparelser på bygningers varmetab.

Dansk Bygningstermografi er ligeledes registrerede syns og skøns mænd, hvor vi via vore teoretiske og praktiske erfaringer kan tage stilling til en lang række kvalitetsmæssige spørgsmål i et byggeri eller en byggefase. Oveni denne erfaring kan vi med termografien måle os frem til isoleringens placering i vægge og på lofter. Vi kan kontaktes i enhver tvistsag om byggesjusk hvor tryktest og termografering kan anvendes.Vi har uddannelsen til byggesagkyndig - så vi kan lave energimærkning, tilstandsrapporter samt energiberegninger til besparelser på bygningers varmetab.

Dansk Bygningstermografi kan også bruges i syn og skøn sager, hvor vi kan måle os frem til isoleringens placering i vægge og på lofter. Vi kan kontaktes i enhver tvistsag om byggesjusk hvor tryktest og termografering kan anvendes.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er resultatet af et huseftersyn.
Tilstandsrapporten er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Den bygningssagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten, sammenligner boligen med andre boliger af samme type, alder og stand - og ikke et nyt hus.

Tilstandsrapporten er nødvendig for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Energimærkning

Dansk Bygningstermografi er certificeret til at foretage energimærkning af både små og store ejendomme - det vil sige vi af Energiministeriet er godkendte energikonsulenter.
Energikonsulenterne er opdelt i forskellige kategorier alt efter hvilken type bygninger, de er godkendt til at vurdere – vi har alle godkendelser/certifikater til dette.

Ved gennemgangen af bygningen laver energikonsulenten en liste over de forbedringer, der kan give energibesparelser. I den endelige rapport er det beskrevet, hvor meget energi, der anvendes til hver enkelt opgave (f.eks. til opvarmning af varmt vand), og hvilke besparelser der kan opnås.